Contact

Hoe neemt u contact met ons op?

Verstuur uw vraag,opmerking e.d.

Als u contact met ons wilt opnemen kunt u dit doen door een E-mail te sturen naar:

Commissie Hulp Roemenië

p/a Buitendams 304

3371BS Hardinxveld-Giessendam

tel. 06-13868577

Wilt u ons werk in Roemenië financieel steunen dan kunt u een gift overmaken naar:

rek. NL 65 Rabo 03950.79.012 t.n.v. Commissie Hulp Roemenië

Eventueel met vermelding waarvoor u uw gift wilt bestemmen. Het rekeningnummer van de commissie valt onder het kerkgenootschap Gereformeerde Gemeente, heeft een ANBI status en is dus voor de belasting aftrekbaar!

Schrijf hier uw bericht. Vul het formulier in: